NEWS!

Usługi formalno-prawne

Usługi dodatkowe, wyceniane indywidualnie wg ustaleń:

Sporządzanie pism własnych

Sporządzanie odpowiedzi na pisma przychodzące

Sporządzanie polityki rachunkowości

Sporządzenie instrukcji kancelaryjnej

Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT,

Sporządzanie dokumentów do ZUS

Sporządzenie pozwu

Sporządzenie odpowiedzi na pozew

Sporządzenia pisma procesowego

Sporządzenie pisma do dłużnika

Sporządzenie pisma do wierzyciela

Sporządzenie umowy najmu lub dzierżawy lokalu mieszkalnego, użytkowego

Sporządzenie umowy o wykonanie robót lub świadczenie usług