Wirtualne Biuro

Co to jest Wirtualne Biuro?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej poza załatwieniem formalności rejestracyjnych wymaga przede wszystkim posiadanie siedziby firmy czyli biura. Aktualnie cena za wynajem lokalu biurowego jest wysoka i często stanowi barierę nie do pokonania dla potencjalnego przedsiębiorcy. Aby umożliwić wszystkim chętnym prowadzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy usługę polegającą na prowadzeniu Wirtualnego Biura.

Co oferuje Wirtualne Biuro?

  • profesjonalny adres, pod którym możecie Państwo zarejestrować siedzibę firmy w Urzędach bez konieczności wynajmowania drogich lokali użytkowych
  • Znaczne obniżenie kosztów działalności (nie ma potrzeby zatrudniania pracowników do obsługi biura czy drogiego zakupu sprzętu biurowego)
  • Możliwość kompleksowej obsługi sekretariatu (przyjmowanie i wysyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji wraz z ich ewidencją w dzienniku podawczym, stały kontakt telefoniczny i mailowy z kontrahentami itp.)
  • Dostępność pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej na spotkania biznesowe oraz wszelkiego typu szkolenia i konferencje
  • Zniżka przy korzystaniu z usług dodatkowych takich jak – prowadzenia księgowości, doradztwo prawne, inwestycyjne, negocjacje, reprezentowanie przed kontrahentami, urzędami i sądami.

Rejestrując firmę w mieszkaniu prywatnym lub w pomieszczeniach gospodarczych, pozbawiamy się prywatności. Nasz adres i numer telefonu są odtąd ogólnie dostępne i każdy może do nas trafić. Zdarza się, że dane takie zbierają osoby mające względem nas nieuczciwe zamiary.

Zakres usług

Adres do rejestracji firmy

w cenie 50 zł

Adres do rejestracji firmy

w cenie 100 zł

Adres oraz usługi dodatkowe

w cenie 200 zł

Adres oraz Wirtualny sekretariat

w cenie 400 zł

odbiór oraz przechowywanie korespondencji v v v v
każdorazowo informacja o nadejściu nowej korespondencji v v v v
możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie naszej firmy v v v v
adres do rejestracji firmy/ oddziału firmy i do celów reklamowych v v v v
wysyłka korespondencji na wskazany adres 1 raz na kwartał v v v v
skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie na wskazany adres e-mail (do 20 stron/m-c) v v v
odbiór listów poleconych v v
skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie na wskazany adres e-mail (do 100 stron/m-c) v v
Wysyłka korespondencji do Państwa kontrahentów pocztą tradycyjną (500szt./mc) oraz newsletter v
Wirtualny sekretariat v

 

Usługi dodatkowe, wyceniane indywidualnie wg ustaleń:

Sporządzanie pism własnych

Sporządzanie odpowiedzi na pisma przychodzące

Sporządzanie polityki rachunkowości

Sporządzenie instrukcji kancelaryjnej

Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT,

Sporządzanie dokumentów do ZUS

Sporządzenie pozwu

Sporządzenie odpowiedzi na pozew

Sporządzenia pisma procesowego

Sporządzenie pisma do dłużnika

Sporządzenie pisma do wierzyciela

Sporządzenie umowy najmu lub dzierżawy lokalu mieszkalnego, użytkowego

Sporządzenie umowy o wykonanie robót lub świadczenie usług