Wirtualne Biuro

Co to jest Wirtualne Biuro?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej poza załatwieniem formalności rejestracyjnych wymaga przede wszystkim posiadanie siedziby firmy czyli biura. Aktualnie cena za wynajem lokalu biurowego jest wysoka i często stanowi barierę nie do pokonania dla potencjalnego przedsiębiorcy. Aby umożliwić wszystkim chętnym prowadzenie własnej działalności gospodarczej oferujemy usługę polegającą na prowadzeniu Wirtualnego Biura.

Co oferuje Wirtualne Biuro?

  • profesjonalny adres, pod którym możecie Państwo zarejestrować siedzibę firmy w Urzędach bez konieczności wynajmowania drogich lokali użytkowych
  • Znaczne obniżenie kosztów działalności (nie ma potrzeby zatrudniania pracowników do obsługi biura czy drogiego zakupu sprzętu biurowego)
  • Możliwość kompleksowej obsługi sekretariatu (przyjmowanie i wysyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji wraz z ich ewidencją w dzienniku podawczym, stały kontakt telefoniczny i mailowy z kontrahentami itp.)
  • Dostępność pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej na spotkania biznesowe oraz wszelkiego typu szkolenia i konferencje
  • Zniżka przy korzystaniu z usług dodatkowych takich jak – prowadzenia księgowości, doradztwo prawne, inwestycyjne, negocjacje, reprezentowanie przed kontrahentami, urzędami i sądami.

Rejestrując firmę w mieszkaniu prywatnym lub w pomieszczeniach gospodarczych, pozbawiamy się prywatności. Nasz adres i numer telefonu są odtąd ogólnie dostępne i każdy może do nas trafić. Zdarza się, że dane takie zbierają osoby mające względem nas nieuczciwe zamiary.

Zakres usług

Adres do rejestracji firmy

w cenie 50 zł

Adres do rejestracji firmy

w cenie 70 zł

Adres oraz usługi dodatkowe

w cenie 90 zł

Adres oraz Wirtualny sekretariat

w cenie 200 zł

odbiór oraz przechowywanie korespondencji v v v v
każdorazowo telefoniczna informacja o nadejściu nowej korespondencji v v v v
możliwość odbioru korespondencji osobiście w siedzibie naszej firmy v v v v
adres do rejestracji firmy/ oddziału firmy i do celów reklamowych v v v v
Prowadzenie książki korespondencji v v v v
wysyłka korespondencji na wskazany adres 1 raz na kwartał w ramach abonamentu v v v v
skanowanie poczty przychodzącej i przesyłanie na wskazany adres e-mail 20 stron/m-c 100 stron/m-c 300 stron/m-c
 Numer stacjonarny z kierunkowym (32) przekierowujący połączenie na dowolny numer komórkowy który zwiększy wiarygodność firmy i może zostać użyty na materiałach reklamowych + 50,00 zł + 50,00 zł  +50,00 zł v