REJESTRACJE I SPRZEDAŻ SPÓŁEK

RODZAJ USŁUGI CENA
SPRZEDAŻ GOTOWEJ SPÓŁKI (ze stażem do 6 miesięcy) 1 990,00 zł

ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O. O. poprzez KRS
Przygotowanie umowy spółki, przygotowanie kompletnej dokumentacji do KRS, złożenie osobiście przez nas dokumentacji w Sądzie.


500,00 zł
ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O. O. poprzez US, GUS i KRS – NIP I REGON DO 3 DNI !
Złożenie niezbędnej dokumentacji w Urzędzie Skarbowym (NIP), w Głównym Urzędzie Statystycznym (REGON), przygotowanie umowy spółki, przygotowanie
kompletnej dokumentacji do KRS, złożenie osobiście przez nas dokumentacji w Sądzie (KRS).  


800,00 zł